Jumat, 27 Desember 2013

1 KORINT 8

1 Korint 8


8:1 Tapi pasal gulei na dob ginalangkon, ibotoh hita do, paboa haganup do hita marnah habotohon. Na pabanggal-banggalhon diri do habotohon, tapi na padear-dearhon do holong ni uhur. (Lah. 15:29.) 

8:2 Anggo adong na mangagan, na dob dong binotohni, seng ibotoh ai ope sonaha habotohon na sasintongni. (Gal. 6:3.) 

8:3 Tapi barang ise na mangkaholongi ELOHIM , ai do na tinanda ni ELOHIM . (Gal. 4:9.) 

8:4 Pasal na mangankon gulei na dob ginalangkon, ibotoh hita do, paboa seng dong ELOHIM -ELOHIM i dunia on, anjaha seng adong ELOHIM sobali Sisada-sada in. (10:19.) 

8:5 Ai age pe dong igoran ELOHIM i langit sonai i tanoh on, ai buei do tongon iparELOHIM ampa ipartuhan, 

8:6 tapi banta sada do ELOHIM , Bapa in, parmulaan ni haganup anjaha hita hu-Bani; anjaha sada do Tuhan, in ma Jesus Kristus, parhiteian ni haganup, anjaha marhiteihonsi do hita adong.(bd. 12:5, 6; Kol. 1:16.) 

8:7 Tapi seng haganup simada habotohon ai. Adong ope na mangankon ai songon galangan tongon, halani somal iparhatongon ELOHIM -ELOHIM ronsi nuan, gabe butak ma panggora ni uhur ni sidea na hurang toguh in. (bd. 10:27.) 

8:8 Tapi seng ipadohor sipanganon hita bani ELOHIM . Anggo seng napangan ai, seng harugian hita, anjaha napangan pe seng maruntung hita. (Rom 14:17.) 

8:9 Tapi jaga ma, ulang ma kuasanasiam in gabe parsangsian bani halak na galek. (Gal. 5:12.) 

8:10 Ai anggo adong na mangidah ham, simada habotohon ondi, hundul mangan i rumah panumbah-numbahan, ai lang na mangojur panggora ni uhurni na galek ai ma ai, mangankon gulei sigalanghononkon bani ELOHIM -ELOHIM ? 

8:11 Gabe magou ma na galek in halani habotohonmu in, ai ma sanina, na hinopkop ni Kristus marhitei parmateini. (Rom 14:15.) 

8:12 Anggo mardousa nasiam sonai bani sanina ai, anjaha isedai nasiam panggora ni uhur ni na galek ai, mardousa do nasiam homa ijai bani Kristus. 

8:13 Halani ai, anggo sangsi do saninangku halani sipanganon, sabonar lang be panganonku gulei lalab, ase ulang sangsi saninangku hubahen. (Rom 14:21.)

0 komentar:

Posting Komentar