Minggu, 29 Desember 2013

1 JOHANNES 1

1 Johannes 1


1:1 Na dob adong humbani mulani, na dob binogeinami, na dob niidah ni matanami, na dob kinawahkonnami, anjaha na dob jinamah ni tangannami, ai ma pasal hata hagoluhan in. (Joh. 1:1, 14.) 

1:2 (Na dob talar do hagoluhan in, anjaha domma iidah hanami in,gabe isaksihon anjaha ibaritahon hanami bani nasiam hagoluhan na sadokah ni dokahni in, na dob adong hinan ilobei ni Bapa in anjaha ipatalar do bannami.) (Joh. 1:4.) 

1:3 Na niidahnami anjaha na binogeinami ai, in do ibaritahon hanami age bani nasiam, ase marparsaoran homa nasiam rap pakon hanami. Ia parsaoranta in, ai ma parsaoran pakon Bapa in ampa pakon Anakni Jesus Kristus. 

1:4 Anjaha isurathon hanami pe on bani nasiam, ase gok do malas ni uhurta. 

1:5 Anjaha on do barita, na dob binogeinami hum-Bani anjaha binaritahon bani nasiam: Panondang do ELOHIM , anjaha aha pe lang dong na golap ibagas Ia. (Jak. 1:17.) 

1:6 Anggo ihatahon hita, domma saor hita hu-Bani, hape mardalan hita ibagas na golap, parladung do hita ai, anjaha seng ihorjahon hita hasintongan in. (bd. 2:4.) 

1:7 Tapi, anggo marparlahou hita ibagas haliharon, songon Ia ibagas na lihar in, saor do hita samah hita, anjaha ipaborsih daroh ni Jesus, Anakni in do hita humbani sagala dousa. (Heb. 9:14; Pangk. 1:5; 7:14.) 

1:8 Anggo ihatahon hita, seng dong dousanta, ipaoto-oto hita do dirinta, anjaha seng ibagas hita hasintongan in. 

1:9 Anggo isopothon hita dousanta, hatengeran ni uhur anjaha bonar do Ia manasap dousanta ampa paborsih hita humbani haganup hagedukon. (Pod. 28:13.) 

1:10 Anggo ihatahon hita, seng dong dousanta, parladung do Ia ibahen hita, anjaha seng ibagas hita hatani.

0 komentar:

Posting Komentar